GYANmandu YouTube Channel Analytics Report - PLAYBOARD

"I will tell you how to become rich. Close the doors Be fearful when others are greedy.Be greedy when others are fearful." -Warren Buffet "An investment in knowledge pays the best interest." - Benjamin Franklin नम्सकार साथीहरु हामी SHARE बजार सम्बन्धी हरेक साना - ठूला NEWS, ANNOUNCEMENTS, ANALYSIS ......... लाई चाडो भनदा चाडो तपाईमाझ पुर्याउने र्गदछौ । र तपाईको को FINANCE , BUSINESS , INVESTMENT को KNOWLEDEGE लाइ STRONG बनाउनलाई बिभिन्न BOOK REVIEW पनि ल्याउने गर्दछौ । साथै हामी नया तथा पुराना लगानिेेेेेेेेर्कता हरुको लागी सबै खालको SHARE का भिडियो बनाउछौ .। धन्यबाद । मेरो शुभकामना । -निकेश चम्लागाई For any inquiry: gyanmanduofficial@gmail.com GYANmandu
Add favorite
  • Subscribers
  • 130,000
  • -
  • Views
  • 4,243,008
  • 16,289 / d
  • Videos
  • 90
  • 1 Per Week

Subscribers Rank

602nd
Upward trend

Avg. Video Views

26,718
VERY LOW, 20.6% of subscribers

Views growth rate

Latest videos

Keywords

Views

Subscribers