Play on Youtube

Likes

3,377
per views
2.1%

Dislikes

277
per views
0.2%

Comments

58
per views
0%

Channel | Channels

Sapana Online TV

104K subscribers

देसभर बाढि पहिरोले डे`न्जर मु`टु दरो गरिहेर्नुहोला  करोडौंको क्ष`ती हजारौंको मृ#त्यु #smartkhabar
More

Popular video in this channel