Play on Youtube
2,614,786 views
Published 2019.09.13
3 months ago updated
Add favorite

Likes

19,153
per views
0.7%

Dislikes

11,893
per views
0.5%

Comments

7,821
per views
0.3%

Channel | Channels

Tin Tức TV

210K subscribers

Mẹ con Bà Tân Vlog ngày hôm nay đã chính thức lên tiếng việc làm bánh Bông Lan gj.ả.
Hãy đăng ký miễn phí Tin Tức TV: https://goo.gl/5Zu4Jm
#batanvlog #batan
Fanpage: https://goo.gl/5hyWgX

Video có thể sử dụng nội dụng có bản quyền dựa trên luật sử dụng hợp lý Fair Use (https://www.youtube.com/yt/copyright/...)

Mọi vấn đề về vi phạm nguyên tắc cộng đồng hay luật bản quyền thì hãy vui lòng để lại commnet dưới Video để chúng tôi xem xét xóa Video.
Kênh Tin Tức TV: https://goo.gl/5Zu4Jm
#TinTức #TinTứcTV #TV
More