Play on Youtube

Likes

14
per views
10.9%

Dislikes

0
per views
0%

Comments

2
per views
1.6%

Channel | Channels

Bihani TV

33K subscribers

बैजनाथ 8 कि चेलि सिर्जना शिंह ठकुरी ले सहारा घर आश्रम बाँके लाई यस्तो सहयोग गरि यस्तो भनाई राखिन
More

Popular video in this channel