Play on Youtube
2,030,941 views
Premiered 2022.01.24
4 months ago updated
Add favorite

Likes

89,307
per views
4.4%

Dislikes

0
per views
0%

Comments

6,121
per views
0.3%

Channel | Channels

Rajesh Payal Rai

279K subscribers

Vocal : Rajesh Payal Rai / Pema Dechen Tamang
Music : Rajesh Payal Rai
Lyrics : Tika Chamling
Arrange : Raju Karki
Recordist:Manoj Sagson Rai / Suresh Rai
Studio : King
Mix & Mastering : Raju Karki
Camera & Editor:Manoj Rai (DMK Production


केटा: शान पनि त्याग्न राजी छु 
    मान पनि त्याग्न राजी छु 
    मायाको लागि आइ परे 
    ज्यान पनि त्याग्न राजी छु 
    सै हँमा सै हँमा 
केटी: गाउँ पनि त्याग्न राजी छु 
    नाउ पनि त्याग्न राजी छु 
    मायाको लागि आइ परे 
    ज्यान पनि त्याग्न राजी छु 
    सै हँपा सै हँपा

केटा: जीवनको लामो यात्रामा 
    भेटिनँ कोही साथ मैले 
केटी: यो मनको कुनै पानामा 
    लेखिनँ केही घात मैले 
केटा: धार पनि टेक्न राजी छु 
    भार पनि थेग्न राजी छु 
    मायाको लागि आइ परे 
    ज्यान पनि त्याग्न राजी छु 
    सै हँमा सै हँमा 

केटी: आकाशको नीलो रङ्गझैँ 
    पोखियो माया मूलसरि 
केटा: मुस्कानको सुन्दर थुँगाझैँ 
    फकृयो माया फूलसरि 
केटी: घर पनि त्याग्न राजी छु
    डर पनि त्याग्न राजी छु 
    मायाको लागि आइ परे 
    ज्यान पनि त्याग्न राजी छु 
    सै हँपा सै हँपा 
केटा: सै हँमा सै हँमा ।
Note: 
सै हँमा- Kirat Language in Her Majesty The Queen ! 
सै हँपा- Kirat Language in His Majesty The King !

#SeiHamma 

Contact us :

👉 Follow us on Facebook : 
https://www.facebook.com/rajeshpayalraiofficialpage/
👉 Subscribe to Youtube : 
https://www.youtube.com/channel/UC6t4kX-SZ_fCBRlUuK82paw
👉 Follow us on Instagram : https://www.instagram.com/rajeshpayalrai_official/
👉 Follow us on Twitter: 
https://twitter.com/raiisking​


 Darshan Namaste Entertainment Pvt. Ltd.
©राजेशपायल राइ -------------
यस च्यानलमा रहेका अडियो-भिडियोको पुरै वा कुनै अंश हाम्रो जानकारी र अनुमति बिना डाउनलोड गरी अन्य कुनै पनि प्रयोजनका लागि अरु YouTube, Facebook वा अन्य सामाजिक संजालमा अपलोड गरेको पाईएमा प्रचलित राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कानुन बमोजिम कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनेछ | यसबाट हामीलाई पर्न गएको क्षतीको भरपाई र असुल-उपर पनि अभियुक्तबाट गराइने छ | अडियो-भिडियोको सर्वाधिकार 
© राजेशपायल राइ मा सुरक्षित छ | धन्यवाद !
More