Play on Youtube

Likes

12,962
per views
2.8%

Dislikes

326
per views
0.1%

Comments

252
per views
0.1%

Channel | Channels

K6 Nepal

316K subscribers

K6 Nepal Presents:-

Host:- Anita chalaune 
Guest:-  Sagar lamsal /Prisma / Princy Khatiwada (Twinny Girls)
Camera:-K6 Nepal 
Edit:- K6 Nepal
Post Production:- K 6 Nepal

-------------------------------------------------------------

© K 6 Nepal, 2019

YouTube:- https://tinyurl.com/y85rj9nw
Facebook:- https://tinyurl.com/y885vcn4
G+:- https://tinyurl.com/ybr4j9ky


यस च्यानल मा रहेका गीत, संगीत तथा Video हरु कपि, Download गरी अन्य Channel मा upload गरेको पाएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनेछ । Embedding to a website is allowed.
More

Popular video in this channel