Play on Youtube
2,252,520 views
Published 2024.05.13
9시간 전 updated
Add favorite

Likes

3,309
per views
0.1%

Channel | Channels

Vlad và Niki

40.7M subscribers

Đây là quảng cáo cho Great Wolf Lodge.

Tiết kiệm tới 30%” khi lưu trú tại bất kỳ địa điểm nào của Great Wolf Lodge ở Hoa Kỳ (bao gồm cả địa điểm được nêu trong video này!) khi bạn đặt phòng bằng mã VLADNIKI từ nay đến hết ngày 24/4/2024! Áp dụng cho thời gian lưu trú đến hết ngày 8/8/2024.

Hãy đăng ký!

Cửa hàng Vlad & Niki: https://vladandniki.com/
Ứng dụng Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.apptivise.vladnikita
Ứng dụng App Store: 
https://apps.apple.com/us/app/vlad-niki/id1497525407

Instagram VLAD - https://www.instagram.com/Vlad.super.Vlad/
Instagram của Nikita - https://www.instagram.com/nikitoys_official/
More