Play on Youtube

Likes

2,672
per views
3.3%

Dislikes

0
per views
0%

Comments

102
per views
0.1%

Channel | Channels

Epic Nepal

327K subscribers

एक्लि आमाको घरमा पुगेर कोदो रोप्दा लास्टै हसाइन आमाले,ए बा यति छिटो कोदो रोप्ने Epic Nepal
More

Popular video in this channel