Play on Youtube

Likes

60,684
per views
2.2%

Dislikes

5,427
per views
0.2%

Comments

13,495
per views
0.5%

Channel | Channels

MechiKali Khabar

1.5M subscribers

यो भिडियो लाई पुरा हेर्नुहोला पुरा हेरिसके पछी तपाई आफ्नो मन मा लागेका कुराहरु कमेन्ट मार्फत व्यक्त गर्न सक्नु हुनेछ l
© MICROLINK MOVIE MEDIA
© J pani 6 
Host : Bhoj Raj Thapa
Guest : 

हाम्रो समाजलाई असर नपर्ने किसिमका जस्तोसुकै भिडियोहरु तपाईले यस च्यानलमा पाउन सक्नु हुनेछ। सूचना संदेश र मनोरन्जनात्मक भिडियोहरु हामीले प्रसारण गर्ने छौं । चेतावनी - यस च्यानलका भिडियोहरु अरु च्यानलले हालेको पाईएमा कडा भन्दा कडा कारवाही गरिनेछ । 
MicroLink Movie Media 9847879773
!!!!...Unauthorized downloading and uploading on YouTube channel is Strictly Prohibited And will attract punitive measures from MicroLink Media.......... 
Right for this video is provided by MicroLink Movie Media / J Pani 6
More

Popular video in this channel