Play on Youtube
113,441 views
Published 2019.07.12
a year ago updated
Add favorite

Likes

931
per views
0.8%

Dislikes

61
per views
0.1%

Channel | Channels

Bachan Tv

107K subscribers

Video ©  BACHAN TV    
यस टिभीमा अपलोड भएका हरेक Sermon Videos, Life Changing Testimony, Interview, रिपोर्ट  तथा  अन्य Video हरु कपि, Download गरी अन्य Channel मा upload गरेको पाइएमा प्रचालित कानुन बमोजिम कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनेछ । *Embedding to a website is allowed.

https://www.facebook.com/BachanMedia/​
https://www.youtube.com/bachantv​
Email: bachantv@gmail.com
Website: www.bachan.tv

Contact Information :
Post: 8975, EPC:2930, Kathmandu, Nepal
Contact: +9779841165205
#Floodinnepal​ #Flooddrowned​
More