Play on Youtube

Likes

5,604
per views
2.7%

Dislikes

0
per views
0%

Comments

282
per views
0.1%

Channel | Channels

Masti TV

75K subscribers

धेरैपछि बोल्दै आकाशले भने गलत खबरको तमाशा हेर्छु बस्छु || Aakash Shrestha & Anjali Adhikari ||
********************************************************
Guest: Aakash shrestha & Anjali Adhikari
Host: Radhika Kandel
Masti tv youtube :https: www.youtube.com/c/MastiTv99
Masti tv Popular upload : https://youtu.be/1cxGRK03IZ8
Masti tv Recent upload : 

Masti tv Facebook  :- https://www.facebook.com/Masti-TV-686926108350909
Masti tv Instagram  :- https://www.instagram.com/mastitv2020/

-यस च्यानलबाट प्रसारित सामाग्रीहरु अनुमति विना अन्य च्यानलबाट प्रसारण गरेको पाईएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिनेछ ।

Please dont forget to like,share and subscribe - Masti Tv
##masti_tv
More

Popular video in this channel