Play on Youtube

Likes

10,663
per views
2.2%

Dislikes

0
per views
0%

Comments

150
per views
0%

Channel | Channels

Yoho Television HD

675K subscribers

योहो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yohotelevision.com , yohokhabar.com , Youtube र Facebookमा  पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ । तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि योहो टेलिभिजन ।

#russia_ukraine_war  #worldwar #Russia #Ukraine #War

©2021 YOHO TELEVISION HD. Downloading and Uploading is strictly prohibited .
More