Play on Youtube

Likes

23,637
per views
1.9%

Dislikes

889
per views
0.1%

Comments

868
per views
0.1%

Channel | Channels

K6 Nepal

316K subscribers

K6 Nepal Presents:-
 
Ramesh prasaii (Marriage Ceromony)
Camera/Edit:- Niraj panthee 
Post Production:- K 6 Nepal

-------------------------------------------------------------

© K 6 Nepal, 2019

YouTube:- https://tinyurl.com/y85rj9nw
Facebook:- https://tinyurl.com/y885vcn4
G+:- https://tinyurl.com/ybr4j9ky


यस च्यानल मा रहेका गीत, संगीत तथा Video हरु कपि, Download गरी अन्य Channel मा upload गरेको पाएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनेछ । Embedding to a website is allowed.
More

Popular video in this channel