Play on Youtube
18,304,256 views
Published 2022.07.22
3 hours ago updated
Add favorite

Likes

90,532
per views
0.5%

Dislikes

0
per views
0%

Channel | Channels

Vlad và Nikita

29.8M subscribers

#ad
Đây là một quảng cáo cho bạn cùng chơi.
Vlad và Niki 24 giờ Qua đêm trong Thử thách ngôi nhà VAN.

Hãy đăng ký!

Cửa hàng Vlad & Niki: https://vladandniki.com/
Ứng dụng Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.apptivise.vladnikita
Ứng dụng App Store: 
https://apps.apple.com/us/app/vlad-niki/id1497525407

Instagram VLAD - https://www.instagram.com/Vlad.super.Vlad/
Instagram của Nikita - https://www.instagram.com/nikitoys_official/
More