Play on Youtube
28,686,632 views
Published 2021.11.10
17 hours ago updated
Add favorite

Likes

146,160
per views
0.5%

Dislikes

52,488
per views
0.2%

Channel | Channels

Vlad và Nikita

18.1M subscribers

Vlad, Niki và bé Chris giả vờ chơi ở sân bay với mẹ.
#ad
Cha mẹ hãy tìm đồ chơi của Vlad và Niki trên https://vladandnikitoys.com/

Hãy đăng ký!

Cửa hàng Vlad & Niki: https://vladandniki.com/
Ứng dụng Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.apptivise.vladnikita
Ứng dụng App Store: 
https://apps.apple.com/us/app/vlad-niki/id1497525407

Instagram VLAD - https://www.instagram.com/Vlad.super.Vlad/
Instagram của Nikita - https://www.instagram.com/nikitoys_official/
More