Play on Youtube
1,365 views
Premiered 2021.06.16
9 days ago updated
Add favorite

Likes

11
per views
0.8%

Dislikes

1
per views
0.1%

Channel | Channels

KÊNH VTC14

2.7M subscribers

VTC14 |Ứng dụng bản đồ an toàn Covid-19 nhằm phục vụ phòng dịch bệnh và đánh giá các doanh nghiệp vận tải đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh hay chưa. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện nay, vẫn còn không ít doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện việc cài đăt cũng như cập nhật các thông tin liên quan đến bản đồ an toàn phòng chống covid 19.
▶️▶️▶️ Click SUBSCRIBE cập nhật tin tức mới nhất tại đây: http://popsww.com/VTC14
#VTC14 #kenhVTC14 #thoisuvtc14 #dubaothoitietvtc14 #thoitietvtc14
More