Play on Youtube

Likes

2,605
per views
2.8%

Dislikes

0
per views
0%

Comments

184
per views
0.2%

Channel | Channels

MechiKali Khabar

1.4M subscribers

कसैले लागेर पाल्छ भने मा दिन्छु तर नातिहरुको बिचल्ली मा हेर्न सक्दिन Aditya Nepali , Sindhuli News
यो भिडियो लाई पुरा हेर्नुहोला पुरा हेरिसकेपछी तपाई आफ्नो मन मा लागेका कुराहरु कमेन्ट मार्फत व्यक्त गर्न सक्नु हुनेछ l
© MICROLINK MOVIE MEDIA
© www.microlinkmedia.com / Bhojraj Thapa
Host : Bhoj Raj Thapa
Guest : 
फोन : 9847879773
!!!!...Unauthorized downloading and uploading on YouTube channel is Strictly Prohibited And will attract punitive measures from MicroLink Media / MechiKali Khabar
Right for this video is provided by MicroLink Media www.microlinkmedia.com / MechiKali Khabar मेचीकाली खबर www.mechikalikhabar.com
More

Popular video in this channel