Play on Youtube

Likes

75
per views
5.8%

Dislikes

0
per views
0%

Comments

9
per views
0.7%

Channel | Channels

Artist Khabar

1.1M subscribers

Guest:
Rajesh Payal Rai 
Pema Dechen Tamang

#artistkhabar
#rajeshpayal_rai
#thevoice_kidz
#pema_tamang

यस युट्युव च्यानलबाट प्रकाशित कुनै पनि सामाग्री कपि, डाउनलोड गरी अन्य च्यानलमा अपलोड गरेको पाइएमा प्रचलित ऐन बमोजिम कडा कारबाही गरीने ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ । Embedding to a website is allowed. 
Thank You.

Subscribe us
Youtube: https://www.youtube.com/c/ArtistKhabar?sub_confirmation=1

Like us on
Facebook: https://www.facebook.com/artistkhabar/

Follow us on
Twitter: https://twitter.com/ArtistKhabar/

Circle us on G+: https://plus.google.com/+ArtistKhabar...


Official Website: 
www.artistkhabar.com


copyright@artistkhabar.com
web:www.artistkhabar.com
More

Popular video in this channel