Play on Youtube

Likes

29,006
per views
3.8%

Dislikes

0
per views
0%

Comments

927
per views
0.1%

Channel | Channels

K6 Nepal

316K subscribers

K6 Nepal Presents:-

Host:- 
Guest:- Bijaya Pun
Camera/Edit:-Niraj Panthee
Post Production:- K 6 Nepal

-------------------------------------------------------------

© K 6 Nepal, 2019

YouTube:- https://tinyurl.com/y85rj9nw
Facebook:- https://tinyurl.com/y885vcn4
G+:- https://tinyurl.com/ybr4j9ky


यस च्यानल मा रहेका गीत, संगीत तथा Video हरु कपि, Download गरी अन्य Channel मा upload गरेको पाएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनेछ । Embedding to a website is allowed.
More

Popular video in this channel