Play on Youtube
174,575 views
Streamed live on 2021.05.05
4 days ago updated
Add favorite

Super Chat Revenue

PLN 75
Channel Total Revenue
PLN 90,810

Likes

4,796
per views
2.7%

Dislikes

181
per views
0.1%

Comments

629
per views
0.4%

Channel | Channels

N10Tv

797K subscribers

Join this channel to get access to support #N10Tv​: https://www.youtube.com/channel/UCs_qVVbQ0Oc-IuN-3JKWRZw/join​

#N10tv​ #TinNóng​ #TruongQuocHuy​ #tintuc​ #tinhoaky​ #tintonghop​ #tinvietnam​ #tinthegioi​ #BiểnĐông​ #Trump​ #N10TvLiveStream​ #ChuaConNua​ #ĐaiHôi13​
🔴04/05: Việt Nam Có Cực Lực Phản Đối Trung Cộng Hay Không ? Hay Là Bất Lực ?
 Ủng Hộ Viên Cho N10Tv Duy Trì : https://www.youtube.com/channel/UCs_qVVbQ0Oc-IuN-3JKWRZw/join​
 Tips Coffe  :  Paypal : https://www.paypal.me/TruongQuocHuyM16​ . Venmo : QuocHuy-N10Tv
More