Play on Youtube

Likes

11,890
per views
3.5%

Dislikes

632
per views
0.2%

Comments

1,007
per views
0.3%

Channel | Channels

Rapid Khabar

270K subscribers

खुसीको खबर : गोर्खा सैनिक नेपाल फिर्ता । नेपाली सेनामा गराउन माग । आन्दोलन । Nepal and India
More

Popular video in this channel