Play on Youtube
1,575,818 views
Published 2018.10.31
a month ago updated
Add favorite

Likes

12,095
per views
0.8%

Dislikes

1,195
per views
0.1%

Comments

183
per views
0%

Channel | Channels

Bisalchautari Tv

547K subscribers

FUNNY GAME || Anubhav Regmi And Sedrina Sharma Interview - bisalchautari tv 

Interviewee : Anubhav Regmi & Sedrina Sharma ( interview comedy scenes )
Interviewer : Maya Sunuwar 
Camera : Bishal Rai
edit : Bishal Rai
web see more : http://www.bisalchautari.com/
facebook page : https://www.facebook.com/bisalchautari/
twitter : https://twitter.com/bisalchautari

यस च्यानल Bisalchautari Tv मा अपलोड भएका हरेक गीत, अन्तबार्ता, रिपोर्ट  तथा  अन्य भिडियोहरु कपि, Download गरी अन्य Channel मा upload गरेको पाइएमा प्रचालित कानुन बमोजिम कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनेछ ।
Embedding on websites are allowed.
© Bishal chautari Media Pvt. Ltd.
More