Play on Youtube
2,927,541 views
Published 2021.10.13
12 hours ago updated
Add favorite

Likes

14,819
per views
0.5%

Dislikes

6,533
per views
0.2%

Channel | Channels

Vlad và Nikita

17.4M subscribers

#ad cho Mattel
Vlad và Niki muốn trở nên mạnh mẽ để giúp mẹ. Họ tập luyện trên một chướng ngại vật có thể bơm hơi và trở thành những siêu sao WWE.
Trẻ em mở hộp với những điều bất ngờ và chơi với đồ chơi mới.

Hãy đăng ký!

Cửa hàng Vlad & Niki: https://vladandniki.com/
Ứng dụng Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.apptivise.vladnikita
Ứng dụng App Store: 
https://apps.apple.com/us/app/vlad-niki/id1497525407

Instagram VLAD - https://www.instagram.com/Vlad.super.Vlad/
Instagram của Nikita - https://www.instagram.com/nikitoys_official/
More