Subscribers
10K-50K50K-100K100K-200K200K-500K500K-1M1M +2M +
-
Views/7days
10K +50K +100K +200K +500K +1M +
-
Super Chat
$5,000 +$10,000 +$50,000 +
-
Live Viewers
1K +3K +5K +10K +20K +30K +
-
Last promotion
Past 7 daysPast 15 daysPast 30 daysPast 180 daysBefore past 30 days
Country
United StatesKorea, SouthJapanTaiwanIndonesiaViet NamIndia
Relevance

laowhy86

I am Matthew Tye from Laowhy86. I am a human rights advocate for China. I lived in China for 10 years, and watched it change from an opening and liberalizing society into regression and authoritarianism.This channel explains China, Chinese culture, Chinese politics, and decodes Chinese propaganda so that you are armed with the knowledge to identify it. http://twitter.com/laowhy86 http://instagram.com/laowhy86 http://facebook.com/laowhy86 For Motorcycle adventures around the world, and a talk-show on two wheels go to ADVChina https://www.youtube.com/advchina For my live Podcast go on Fridays at 5 PM ET, got to https://youtube.com/advpodcasts For a no-nonsense on the street look at Chinese culture and beyond from China’s original YouTuber, join SerpentZA https://www.youtube.com/serpentza Support my work here - http://patreon.com/laowhy86
  • 880K subscribers,
  • 638 videos
Views/7days321,141
Super Chat$6,182
Like/Views5.6%
Last Updated11 days ago

The China Show

Support us on Patreon and Join us for our Monday show - Xiàbān Hòu! https://www.patreon.com/advpodcasts For a no-nonsense on the street look at Chinese culture and beyond from China’s original YouTuber, join SerpentZA https://www.youtube.com/serpentza For a realistic perspective on China from an American go to Laowhy86 https://www.youtube.com/laowhy86 For Motorcycle adventures around the world, and a talk-show on two wheels go to ADVChina https://www.youtube.com/advchina
  • 164K subscribers,
  • 129 videos
Views/7days144,249
Super Chat$110,562
Like/Views4.4%
Last Updated4 days ago

serpentza

For Motorcycle adventures around the world, and a talk-show on two wheels go to ADVChina every Monday 11am PST / 1pm EST https://www.youtube.com/advchina For a realistic perspective on China and world travel from an American father and a Chinese mother with two half-Chinese daughters go to Laowhy86 every Wednesday 11am PST / 1pm EST https://www.youtube.com/laowhy86 For a no-nonsense on the street look at Chinese culture and beyond from China’s original YouTuber, join SerpentZA on Friday at 11am PST / 1pm EST https://www.youtube.com/serpentza
  • 1.1M subscribers,
  • 1K videos
Views/7days377,616
Super Chat$7,986
Like/Views5.9%
Last Updated5 days ago

ADVChina

Support the show here - https://www.patreon.com/advpodcasts https://www.subscribestar.com/advpodcasts For a no-nonsense on the street look at Chinese culture and beyond from China’s original YouTuber, join SerpentZA on Friday at 1pm EST https://www.youtube.com/serpentza For a realistic perspective on China and world travel from an American father and a Chinese mother with two half-Chinese daughters go to Laowhy86 every Wednesday 1pm EST https://www.youtube.com/laowhy86 For Motorcycle adventures around the world, and a talk-show on two wheels go to ADVChina every Monday 1pm EST https://www.youtube.com/advchina
  • 463K subscribers,
  • 317 videos
Views/7days89,433
Super Chat$1,260
Like/Views4%
Last Updateda month ago

Chó Cộc Việt Nam

Chó Cộc Việt Nam là kênh video về chó mông cộc- chó H'mông cộc, chó bắc hà xù và các giống chó bản địa Việt Nam. Các video của Chó Cộc Việt Nam chia sẻ dưới góc nhìn của một người yêu thích chó và nuôi chó chứ không phải là một chuyên gia về chó. Chó H'mông cộc và chó Bắc Hà xù được mệnh danh là những Quốc Khuyển Việt Nam. Hai giống chó này gắn liền với cuộc sống của người Hmong và đồng bào các dân tộc vùng cao phía Bắc Việt Nam từ lâu đời. Mông cộc và bắc hà xù là hai giống chó quý của Việt Nam chúng ta: nét đẹp rất riêng, chó khôn và rất thuần người. Hi vọng các video kênh Chó Cộc Việt Nam sẽ giúp mọi người yêu chó hiểu nhiều hơn về các giống chó bản địa. Chó Cộc Việt Nam là trang trại nhân giống chó và đồng thời cũng là petshop bán các sản phẩm chăm sóc chó của Thú Y Việt Đức. Trại có bán các sản phẩm chibi powder, canxi nano, cmilk của Vietduc Pets, cám hạt cho chó và các sản phẩm cho chó khác.
  • 28K subscribers,
  • 52 videos
Views/7days1,096
Like/Views0.2%
Last Updated20 days ago