About 3 channels for "جنبش ما هستیم"

Searched among 7,990,011 Youtube Channels in global.
Subscribers
10K-50K50K-100K100K-200K200K-500K500K-1M1M +2M +
-
Views/7days
10K +50K +100K +200K +500K +1M +
-
Super Chat
$5,000 +$10,000 +$50,000 +
-
Live Viewers
1K +3K +5K +10K +20K +30K +
-
Last promotion
Past 7 daysPast 15 daysPast 30 daysPast 180 daysBefore past 30 days
Country
United StatesKorea, SouthJapanTaiwanIndonesiaViet NamIndia
Relevance
Views/7days23,318
Super Chat$333,272
Like/Views4.7%
Last Updated14 hours ago

تلویزیون اینترنتی رنگین کمان

تلویزیون رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان، بنیادی است مستقل که در راستای یک قرن جنبش آزادی خواهی و‌عدالت طلبی مردم ایران گام بر میدارد. بنیانگذاران بنیاد، آزادی، دمکراسی و لائیسیته را ستون های سه گانه ی استقلال و رشد جامعه ایرانی‌میدانند و با همه افراد و سازمان هایی که این اصول را ارج بنهند همکاری و همسازی میکنند. تاریخ گواهی می­دهد که نظام جمهوری اسلامی ایران و اندیشه ولایت فقیه، نه تنها سدی برای رشد جامعه ایرانی است بلکه صدای آزادی خواهانِ دمکرات و لائیک را با زور، شکنجه، زندان و اعدام در نطفه خاموش ساخته است؛ بی‌ تردید ما با این رژیم سر آشتی ‌نداریم و خواهان بر کناری آن هستیم. اگر چه سایت رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان یک سازمان سیاسی نیست اما لازم دانسته شد اصولی را که باور بنیانگذاران است اعلان کنند تا جایگاه سیاسی آین بنیاد بر همگان روشن شود، وانگهی ما در اندیشه با هر گونه دگماتیسم در تقابلیم و از آنجا که هدف ما روشنگری است این اصول نیز میتوانند مورد نقد و بررسی‌ قرار گیرند.
  • 1.7K subscribers,
  • 0 videos

proudplay

سایت پرواد پلی رسما از جنبش سبز حمایت و گام به گام با این دلهای آزاده حرکت به سوی ایرانی آزاد و پاینده ، این سایت در گذشته روحانیه غیور و با ایمان را تسلیت به تمامی ایرانیان عرض می نمیاد . از این پس این سیات فیلم های بیشتر که از شبکه جهانی بی بی سی پخش شده که متاسفانه رژیم دیکتاتوریه سید علی خامنه با پارازیت های پی در پی میخواهند مردم ایرانی از هیچ چیزی باخبر نباشند ، و این یک شکست بزرگی است برای این انقلاب که با زور و شکنجه میخواهد بر این ملت خود را تحمیل کنند. ما هستیم و به هم میمانیم این ملت غیور یک باره دیگر ثابت کردند که شما هیچ در مقابله ما نیستید .
  • 1.2K subscribers,
  • 0 videos