HUBA후바 YouTube Channel Analytics Report - PLAYBOARD

재미있는 먹방 맛있게 봐주세용~ Fun eating Please enjoy it~ Makan yang menyenangkan Silakan nikmati ~ Ăn uống vui vẻ Hãy tận hưởng nó ~ HUBA후바
Add favorite
  • Subscribers
  • 14,200,000
  • 100,000 / d
  • Views
  • 10,450,166,310
  • 8,170,065 / d
  • Videos
  • 578
  • 4 Per Week

Subscribers Rank

260th
Upward trend

Avg. Video Views

440,228
VERY LOW, 3.1% of subscribers

Views growth rate

Latest videos

Keywords

Views

Subscribers

Description

재미있는 먹방 
맛있게 봐주세용~
Fun eating
Please enjoy it~
Makan yang menyenangkan
Silakan nikmati ~
Ăn uống vui vẻ
Hãy tận hưởng nó ~