Namaste news YouTube Channel Analytics Report - PLAYBOARD

नमस्ते सबैमा म भिम क्षेत्री मेरो युटुब च्यानल Namaste news हो । बिगत २०७४ देखि लागिरहेको छु । हजुर हरुको माया ले गर्दा 3 लाख जनाले subscribe गर्नुभएको छ । उहाँ हरुलाइ मुरि मुरि धन्न्यवाद दिन चहान्छु । हजुर हरुलाई भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला र like subscribe, share गर्नु जोला धन्यवद ! मेरो नम्बर 9805247300 9846296660Namaste news
Add favorite
  • Subscribers
  • 325,000
  • -
  • Views
  • 53,935,524
  • 39,968 / d
  • Videos
  • 1,911
  • 17 Per Week
DateViewsTotal views
22.06.2639,968 53,935,524
22.06.2536,812 53,895,556
22.06.2439,266 53,858,744
22.06.2332,472 53,819,478
22.06.2235,391 53,787,006
22.06.2140,439 53,751,615
22.06.2028,961 53,711,176
22.06.1910,603 53,682,215
22.06.1818,664 53,671,612
22.06.1714,853 53,652,948
22.06.1614,982 53,638,095
22.06.1525,476 53,623,113
22.06.1417,968 53,597,637
22.06.1319,671 53,579,669
22.06.128,539 53,559,998
22.06.1116,431 53,551,459
22.06.1019,788 53,535,028
22.06.0916,479 53,515,240
22.06.0813,214 53,498,761
22.06.0723,768 53,485,547
22.06.0635,397 53,461,779
22.06.0520,882 53,426,382
22.06.0427,875 53,405,500
22.06.0311,810 53,377,625
22.06.0231,298 53,365,815
22.06.0147,535 53,334,517
22.05.3152,053 53,286,982
22.05.3034,304 53,234,929
22.05.2944,809 53,200,625
22.05.2818,280 53,155,816
22.05.2733,946 53,137,536
  • Providing only data for the last 30 days.