Namaste news YouTube Channel Analytics Report - PLAYBOARD

नमस्ते सबैमा म भिम क्षेत्री मेरो युटुब च्यानल Namaste news हो । बिगत २०७४ देखि लागिरहेको छु । हजुर हरुको माया ले गर्दा 3 लाख जनाले subscribe गर्नुभएको छ । उहाँ हरुलाइ मुरि मुरि धन्न्यवाद दिन चहान्छु । हजुर हरुलाई भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला र like subscribe, share गर्नु जोला धन्यवद ! मेरो नम्बर 9805247300 9846296660Namaste news
Add favorite
  • Subscribers
  • 322,000
  • -
  • Views
  • 53,021,162
  • 10,280 / d
  • Videos
  • 1,820
  • 22 Per Week

Promotion video statistics

Promotion videos

123
9 days ago updated

Total Views

407K
Avg. 3,312

Total Likes

16K
Avg. 137

Total Comments

502
Avg. 4

Performance comparison

Last 3 months
ItemNormal VideoPromotion VideoCompare
Number of videos27714-
Update Frequency 93 / Month 5 / Month -
Last update a day ago / 2022.05.21 9 days ago / 2022.05.14-
Avg. Views 10,246 9,343 903
Avg. Like/Views 2.51% 6.2%3.69%
Avg. Dislike/Views 0% 0% 0%
Avg. Comment/Views 0.08% 0.11% 0.03%

Views Growth

There is no sample Promotion Video.

In order to provide accurate information, we provide information only when there are videos registered within the last 90 days and 30 days after registration.

Promotion Videos