Namaste news YouTube Channel Analytics Report - PLAYBOARD

नमस्ते सबैमा म भिम क्षेत्री मेरो युटुब च्यानल Namaste news हो । बिगत २०७४ देखि लागिरहेको छु । हजुर हरुको माया ले गर्दा 3 लाख जनाले subscribe गर्नुभएको छ । उहाँ हरुलाइ मुरि मुरि धन्न्यवाद दिन चहान्छु । हजुर हरुलाई भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला र like subscribe, share गर्नु जोला धन्यवद ! मेरो नम्बर 9805247300 9846296660Namaste news
Add favorite
  • Subscribers
  • 322,000
  • -
  • Views
  • 52,948,777
  • 25,595 / d
  • Videos
  • 1,815
  • 22 Per Week

Subscribers Rank

263rd
Downward trend

Avg. Video Views

5,807
VERY LOW, 1.8% of subscribers

Live Streaming Stats

Highest Viewers

1,422
LOW

Avg. Viewers

279
VERY LOW

Total Live Streams

294 Times
14 times a week

Views growth rate

Latest videos

Keywords

Views

Subscribers