N10Tv YouTube Channel Analytics Report - PLAYBOARD

Kênh Truyền Hình N10TV ,Của Trương Quốc Huy Sáng lập với đường lối tôn trọng tự do thông tin ,không bị kiểm duyệt với bất kì hình thức nào , Đưa tiếng nói trung thực và bình dân đến tất cả mọi người . Có trụ sở tại miền Nam California . cung cấp thông tin đa dạng, chính xác, trung thực về các vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, đời sống tại Việt Nam và trên Thế Giới. Các Phóng sự Cộng đồng Việt Nam trên toàn cõi Hoa Kỳ .N10Tv
Add favorite
 • Subscribers
 • 797,000
 • 1,000 / d
 • Views
 • 518,963,170
 • 420,198 / d
 • Super Chat
 • $24,236
 • -
 • Videos
 • 2,705
 • 16 Per Week

Subscribers Rank

6,711st
Downward trend

Avg. Video Views

123,231
VERY LOW, 15.5% of subscribers

Live Streaming Stats

Highest Viewers

17,914
VERY HIGH

Avg. Viewers

5,350
VERY HIGH

Total Live Streams

1,539 Times
16 times a week

Today Revenue

$0
-

Yesterday Revenue

$46
10 Chats
$5 / Chat

Last 7 Days Revenue

$369
44 Chats
$8 / Chat

Total Revenue

$24,236
2,320 Chats
$10 / Chat

Views growth rate

Latest videos

Keywords

Views

Subscribers