N10Tv YouTube Channel Analytics Report - PLAYBOARD

Kênh Truyền Hình N10TV ,Của Trương Quốc Huy Sáng lập với đường lối tôn trọng tự do thông tin ,không bị kiểm duyệt với bất kì hình thức nào , Đưa tiếng nói trung thực và bình dân đến tất cả mọi người . Có trụ sở tại miền Nam California . cung cấp thông tin đa dạng, chính xác, trung thực về các vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, đời sống tại Việt Nam và trên Thế Giới. Các Phóng sự Cộng đồng Việt Nam trên toàn cõi Hoa Kỳ . Liên Lạc Email : tennewstivi@gmail.com Facebook : https://www.facebook.com/m16Teamtintuc Channel Chính : https://www.youtube.com/c/N10TV Channel Phụ : https://www.youtube.com/channel/UCqe1gLP3zFDmcQ-HCjP1Xbg N10Tv
Add favorite
 • Subscribers
 • 1,160,000
 • -
 • Views
 • 753,462,697
 • -
 • Super Chat
 • £30,109
 • -
 • Videos
 • 3,008
 • 12 Per Week

Subscribers Rank

5,236th
Upward trend

Avg. Video Views

505,595
LOW, 43.6% of subscribers

Live Streaming Stats

Highest Viewers

42,618
VERY HIGH

Avg. Viewers

20,511
VERY HIGH

Total Live Streams

1,880 Times
12 times a week

Today Revenue

£0
-

Yesterday Revenue

£5
Chat
£5 / Chat

Last 7 Days Revenue

£170
13 Chats
£13 / Chat

Total Revenue

£30,109
3,584 Chats
£8 / Chat

Views growth rate

Latest videos

Keywords

Views

Subscribers