N10Tv YouTube Channel Analytics Report - PLAYBOARD

Kênh Truyền Hình N10TV ,Của Trương Quốc Huy Sáng lập với đường lối tôn trọng tự do thông tin ,không bị kiểm duyệt với bất kì hình thức nào , Đưa tiếng nói trung thực và bình dân đến tất cả mọi người . Có trụ sở tại miền Nam California . cung cấp thông tin đa dạng, chính xác, trung thực về các vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, đời sống tại Việt Nam và trên Thế Giới. Các Phóng sự Cộng đồng Việt Nam trên toàn cõi Hoa Kỳ .N10Tv
Add favorite
 • Subscribers
 • 943,000
 • 6,000 / d
 • Views
 • 584,260,307
 • 1,558,124 / d
 • Super Chat
 • $30,755
 • -
 • Videos
 • 2,834
 • 11 Per Week

Subscribers Rank

6,008th
Upward trend

Avg. Video Views

597,493
MIDDLE, 63.4% of subscribers

Live Streaming Stats

Highest Viewers

105,756
VERY HIGH

Avg. Viewers

29,509
VERY HIGH

Total Live Streams

1,671 Times
10 times a week

Today Revenue

$0
-

Yesterday Revenue

$0
-

Last 7 Days Revenue

$1,360
97 Chats
$14 / Chat

Total Revenue

$30,755
2,982 Chats
$10 / Chat

Views growth rate

Latest videos

Keywords

Views

Subscribers