NAYA NAYA NEWS NEPAL YouTube Channel Analytics Report - PLAYBOARD

समाजलाई असर नपर्ने खालका जुनसुकै भिडियोहरु तपाईले यस च्यानलमा हेर्न सक्नुहुनेछ । समाचार र मनोरन्जल यस च्यानलले दिन्छ । चेतावनी- यस च्यानलका भिडियोहरु अरु च्यानलले हालेको पाईएमा कडा भन्दा कडा कारवाही गरिनेछ । Follow us on: Facebook: https://www.facebook.com/nayanayanewsnepalofficialNAYA NAYA NEWS NEPAL
Add favorite
  • Subscribers
  • 2,150,000
  • -
  • Views
  • 254,312,822
  • 70,534 / d
  • Videos
  • 1,168
  • 2 Per Week

Subscribers Rank

15th
Downward trend

Avg. Video Views

194,425
VERY LOW, 9% of subscribers

Live Streaming Stats

Highest Viewers

385
VERY LOW

Avg. Viewers

307
VERY LOW

Total Live Streams

4 Times
3 months ago, Last streamed

Views growth rate

Latest videos

Keywords

Views

Subscribers