Nikad nije kasno YouTube Channel Analytics Report - PLAYBOARD

Dobrodosli na Oficijalni kanal Nikad nije kasno Ovaj Kanal, kao i svi postavljeni video i audio zapisi na kanalu su u vlasništvu Grand produkcije. U njihovo ime će svi zaštićeni snimci biti uklanjana sa ostalih YouTube kanala. Iz ovoga će biti izuzeti samo kanali koji od vlasnika snimaka dobiju specijalnu dozvolu . Za sve informacije o pravima na upload i pravima vlasništva snimka: http://www.youtube.com/t/copyright_education/ http://www.ofps.org.rs/o_nama/zakonska_osnova/zakon_o_autorskim_i_srodnim_pravima/ info: copyright@grand.rsNikad nije kasno
Add favorite
  • Subscribers
  • 278,000
  • -
  • Views
  • 394,939,018
  • 381,361 / d
  • Videos
  • 2,398
  • 8 Per Week