John Smith YouTube Channel Analytics Report - PLAYBOARD

כל מספר שנים אנו מתייצבים מאחורי הפרגוד, מכניסים פתק ועליו אותיות לתוך מעטפה, סוגרים היטב וזורקים אותה לתוך קופסא בעלת חריץ צר. פעולה פשוטה זו מתוארת, בטעות, או שלא בטעות, על ידי המושג "בחירה". אבל נשאלת השאלה, האם באמת אנו "בוחרים"? התשובה היא, לא!! המילה "בחירה" מניחה כאקסיומה שהאדם ה"בוחר" מתלבט בין מספר אופציות שהוא צריך להחליט מי הטובה מביניהן, או במקרים מסויימים, הגרועה פחות עבורו. אבל, לצערנו, מסתבר שבעולם המערבי הדמוקרטי בכלל ובישראל בפרט, לא מתקיימת בחירה אמיתית. זאת מכיוון שבעולם המערבי הדמוקרטי, המערכות האקדמיות, המערכות התקשורתיות ובעקבותיהן הפוליטיות והמשפטיות, מבליטות אופן מחשבה אחד בלבד, ובמקביל הן פועלות לדיכוי די אגרסיבי של אופני החשיבה האחרים. ערוץ זה הוקם על ידינו כדי לקדם את השמעת הקול הנוסף וכדי להציג אלטרנטיבה סדורה ככל הניתן הן במישור הפוליטי, הן בעולם המושגים העכשוויים והן לגבי תיקון התמונה של ההסטוריה המודרנית, אשר עוותה בהתאם ועל פי רצונם של אותם גורמים משתיקים ומשתקים. אנו מקווים שערוץ זה יתרום לפלורליזם ויהווה ערך מוסף לאותם אלה שבאמת מעוניינים לבחור.John Smith
Add favorite
  • Subscribers
  • 16,100
  • 100 / d
  • Views
  • 13,390,614
  • 38,571 / d
  • Videos
  • 1,922
  • 26 Per Week