『 †❦pøīšøñ bërrî ❦†』 YouTube Channel Analytics Report - PLAYBOARD

Just a normal girl who’s mentally not ok and hates there dad (ᗒᗣᗕ)՞『 †❦pøīšøñ bërrî ❦†』
Add favorite
  • Subscribers
  • 43,400
  • 201 / d
  • Views
  • 8,317,702
  • 48,723 / d
  • Videos
  • 125
  • 7 Per Week