Marks Shrimp Tanks๐Ÿฆ YouTube Channel Analytics Report - PLAYBOARD

Marks Shrimp Tanks Is a YouTube channel that specializes in freshwater aquarium shrimp such as Cherry Shrimp, Blue Dream Shrimp, Crystal Red Shrimp etc. I cover things like diet, care, breeding, tank setups and water changes. Marks Shrimp Tanks๐Ÿฆ
Add favorite
 • Subscribers
 • 47,200
 • -
 • Views
 • 6,980,956
 • -
 • Super Chat
 • โ‚ฉ4,840,423
 • -
 • Videos
 • 713
 • 10 Per Week

Subscribers Rank

600th
Downward trend

Avg. Video Views

1,250
VERY LOW, 2.6% of subscribers

Live Streaming Stats

Highest Viewers

92
VERY LOW

Avg. Viewers

38
VERY LOW

Total Live Streams

214 Times
1 times a week

Today Revenue

โ‚ฉ0
-

Yesterday Revenue

โ‚ฉ0
-

Last 7 Days Revenue

โ‚ฉ0
-

Total Revenue

โ‚ฉ4,840,423
551 Chats
โ‚ฉ8,785 / Chat

Views growth rate

Latest videos

Keywords

Views

Subscribers