RTS Najlepše narodne pesme - Zvanični kanal YouTube Channel Analytics Report - PLAYBOARD

Dobrodosli na Zvanični kanal RTS Najlepše narodne pesme Ovaj Kanal, kao i svi postavljeni video i audio zapisi na kanalu su u vlasništvu Javne medijske ustanove-Radio-Televizije Srbije. Sav zaštićeni sadržaj, odnosno muzika i video materijal će biti uklanjan sa ostalih YouTube kanala. Iz ovoga će biti izuzeti samo kanali koji od RTS dobiju specijalnu dozvolu . Za sve informacije o pravima na upload i pravima vlasništva snimaka: http://www.youtube.com/t/copyright_education/ info: copyrightyt@rts.rsRTS Najlepše narodne pesme - Zvanični kanal
Add favorite
  • Subscribers
  • 158,000
  • -
  • Views
  • 215,237,980
  • 247,830 / d
  • Videos
  • 1,875
  • 10 Per Week