Milan Vidojevic YouTube Channel Analytics Report - PLAYBOARD

Milan Vidojević (Beograd, 1950), pisac, publicista, prevodilac, autor više stotina televizijskih emisija.Diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti. Pisac izuzetno čitanih knjiga o savremenom ustrojstvu sveta: Illuminati 666 (2011), Četvrti Rajh: Amerika kao novi Rajh (2009), Dosije Omega: novi svetski poredak kao novi satanizam (četvrto izdanje od 2001). Radio-drama "Sonijev mir" osvojila je drugu nagradu na konkursu Radio Beograda 2006. godine. "Princ i fantom" (2013), njegov prvi roman, za kratko vreme stekao je brojnu publiku. Najnovija knjiga "Mafija" (treće, dopunjeno izdanje) je najnovije izdanje i zauzima specijalno mesto u autorovoj bibliografija kao jedinstvena studija o svetu organizovanog kriminala.Milan Vidojevic
Add favorite
  • Subscribers
  • 36,600
  • -
  • Views
  • 8,931,762
  • 6,747 / d
  • Videos
  • 239
  • 1 Per Week