Heesun Family Cuộc Sống Hàn Quốc YouTube Channel Analytics Report - PLAYBOARD

Xin chào moi người , mình la Ngoan ,Mình lâp ra kênh này nhằm mục đích chia sẻ cho mọi người hiểu thêm cuộc sống tại hàn quốc cũng như để hiểu dc phung tục tâp quan , và ẩm thực của nuoc đất nước hàn quốc xinh đep . Mong moi người đang ký va chia se rông rãi nha. Xin chân thanh cảm ơn 얀녕하세요. 희선이라고 합니다. 저희채널은 한국과 베트남의 음식문화과 가족이야기하는 채널입니다.많이 응원해 주세요Heesun Family Cuộc Sống Hàn Quốc
Add favorite
  • Subscribers
  • 182,000
  • 1,000 / d
  • Views
  • 82,812,776
  • 431,485 / d
  • Videos
  • 824
  • 5 Per Week

Subscribers Rank

5,114th
Upward trend

Avg. Video Views

117,332
VERY LOW, 64.5% of subscribers

Views growth rate

Latest videos

Keywords

Views

Subscribers