Rtv Stara Pazova YouTube Channel Analytics Report - PLAYBOARD

RTV Stara Pazova proizvodi radijski, televizijski i multimedijalni program na srpskom i na slovačkom jeziku. Programska orijentacija predstavlja nepristrasno i objektivno informisanje, afirmaciju nacionalnih, manjinskih i univerzalnih kulturnih vrednosti, zastupanje interesa dece, starih, bolesnih i osoba sa posebnim potrebama, podsticanje krativnosti lokalnog stvaralaštva i doprinos ugledu našeg kraja u zemlji i svetu. Ciljevi su stalno poboljšanje kvaliteta programa, očuvanje vodeće uloge u oblasti informisanja na lokalnom nivou, očuvanje i osvajanje novog, pre svega mlađeg auditorijuma. Radijski program se emituje na frekvenciji 91,5 MhZ i njegova čujnost je na području između Beograda i Novog Sada. Televizijski program se emituje putem kablovskog operatera u opštini Stara Pazova. Veb-sajt www.rtvstarapazova.rs je kao informativni sajt je jedan od najposećenijih kada su u pitanju lokalni mediji u Vojvodini, a putem njega može se pratiti naš radijski i televizijski program.Rtv Stara Pazova
Add favorite
  • Subscribers
  • 15,400
  • -
  • Views
  • 16,364,010
  • 12,939 / d
  • Videos
  • 6,315
  • 30 Per Week