Cuộc Sống Mỹ Đạt Nguyễn YouTube Channel Analytics Report - PLAYBOARD

Chia sẽ cuộc sống ở mỹ, ăn chơi, du lịch, ẩm thực,đời thường, công việc làm ở mỹCuộc Sống Mỹ Đạt Nguyễn
Add favorite
 • Subscribers
 • 219,000
 • -
 • Views
 • 75,226,166
 • 14,414 / d
 • Super Chat
 • $4,524
 • -
 • Videos
 • 1,676
 • 9 Per Week

Subscribers Rank

54,868th
Downward trend

Avg. Video Views

25,969
VERY LOW, 11.9% of subscribers

Live Streaming Stats

Highest Viewers

2,012
MIDDLE

Avg. Viewers

919
HIGH

Total Live Streams

1,183 Times
5 times a week

Today Revenue

$0
-

Yesterday Revenue

$50
Chat | 1 Chats
$50 / Chat

Last 7 Days Revenue

$69
Chat | 5 Chats
$14 / Chat

Total Revenue

$4,524
Chat | 381 Chats
$12 / Chat

Views growth rate

Latest videos

Keywords

Views

Subscribers

Description

Chia sẽ cuộc sống ở mỹ, ăn chơi, du lịch, ẩm thực,đời thường, công việc làm ở mỹ