STREAM NEPAL YouTube Channel Analytics Report - PLAYBOARD

मुनाल फिल्म प्रा.लि.ले भिडियो साझेदारी साइट You Tube मा September 28, 2014 Stream Nepal नामक खाता खोलिएको छ । जस मार्फत हामीले गुरुङ गीत तथा चलचित्र, नेपाली गीत तथा चलचित्र, गाउँ चिनारी गीतहरु, वृत्तचित्र लगायत बिभिन्न ज्ञान मुलुक, भिडियोहरु Upload गरी बिश्व बजारमा Marketing गर्दै आएको छ । हामी सँग २० वटा भन्दा बढी चलचित्र कम्पनिहरुले सहकार्य गर्दै आएको छ। Stream Nepal YouTube Account has created on September 28, 2014 by Munal Film Pvt.Ltd. We have been marketing Gurung songs and movies, Nepali songs and movies, Village Promotional songs, Documentaries and various knowledge videos in world wide. We have been Alliances with more than 20 film companies. If you want to upload your video to Stream Nepal Contact No. 9815121600 Online Administrator- Bhagat Gurung Email : munalfilm3@gmail.com Business Inquiry - info@munalfilm.com.np Bhoj Bahadur Gurung - 98511 58030 STREAM NEPAL Powered by Munal Film (Pvt) Ltd. STREAM NEPAL
Add favorite
  • Subscribers
  • 205,000
  • -
  • Views
  • 83,553,084
  • 76,244 / d
  • Videos
  • 1,338
  • 5 Per Week