A2 CNN Affiliate YouTube Channel Analytics Report - PLAYBOARD

A2 është një kanal informativ në një partneritet ekskluziv me CNN, me seli dhe qendër kryesore të prodhimit në Tiranë. A2 do të mbështetet nga njësi informative të vendosura në qytete të tjera në Shqipëri dhe në rajon. Stacioni i ri televiziv, A2, ka si qëllim rritjen e standardeve të prodhimit dhe shpërndarjes së lajmeve, për të ndryshuar realitetin mediatik në Shqipëri, duke ofruar një burim informacioni të shpejtë, të thelluar, të saktë dhe të besueshëm. A2, do të përdorë teknologjinë më moderne në fushën e medias dhe do të bazohet në ekspertizën botërore të CNN për trajnimin dhe zhvillimin e stafit profesional. Si një degë ekskluzive e CNN, A2 do të plotësojë programin e vet origjinal me përfshirjen e programeve të zgjedhura të CNN dhe lajmeve të përkthyera në gjuhën shqip.A2 CNN Affiliate
Add favorite
  • Subscribers
  • 23,400
  • -
  • Views
  • 14,713,642
  • 5,685 / d
  • Videos
  • 14,073
  • 254 Per Week