ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân YouTube Channel Analytics Report - PLAYBOARD

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân là kênh YouTube chính thức của Truyền hình Công an Nhân dân - ANTV (còn gọi là kênh An ninh TV). ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân là kênh truyền hình thuộc Cục Truyền thông Công an nhân dân, Bộ Công an Việt Nam. ANTV được phát sóng thử nghiệm từ 0h ngày 01/12/2011 và chính thức phát sóng từ ngày 11 tháng 12 năm 2011. Ngày 3 tháng 12 năm 2010, thủ tướng chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý chủ trương thành lập kênh truyền hình Công an nhân dân. "Nhân văn, tin cậy, kịp thời, hấp dẫn" là 4 tiêu chí mà Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, Tổng biên tập kênh truyền hình ANTV đưa ra sau khi phát sóng. #antv #truyenhinhcongannhandan #anninhtv #cuctruyenthongcongannhandan #boconganANTV - Truyền hình Công an Nhân dân
Add favorite
  • Subscribers
  • 4,820,000
  • 10,000 / d
  • Views
  • 2,715,076,370
  • 7,085,220 / d
  • Videos
  • 15,425
  • 391 Per Week

Subscribers Rank

39th
Upward trend

Avg. Video Views

34,467
VERY LOW, 0.7% of subscribers

Live Streaming Stats

Highest Viewers

437
VERY LOW

Avg. Viewers

157
VERY LOW

Total Live Streams

671 Times
2 months ago, Last streamed

Views growth rate

Latest videos

Keywords

Views

Subscribers