English

Vu Trung Cao Gaming Youtube ranking - PLAYBOARD

Hello everybody, welcome to my channel ! I'm VuTrungCao, professional player PUBG MOBILE, help me 1 subscribe please, thank you so much and have a great day ! Xin chào tất cả các bạn đã và tham gia vào chanel của mình Mình là VuTrungCao Game sở trường mình chơi là PUBG Mobile ,1 đăng ký kênh là động lực cho Cao stream và làm nhiều thêm video nhé ahihi Fb : https://www.facebook.com/vutrungcao.official , https://www.facebook.com/captainbean Nickname: Drunk CowVu Trung Cao Gaming
 • Subscribers
 • 100,000
 • + 5,800 / d
 • Views
 • 23,560,773
 • + 2,788,259 / d
 • Super Chat
 • $9.99
 • -
 • Videos
 • 3,262
 • 0 Per Week