Policie ČR YouTube Channel Analytics Report - PLAYBOARD

Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České národní rady ze dne 21. června 1991. Úkolem Policie České republiky je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky. Tato stránka neslouží jako oficiální kanál pro komunikaci s Policií České republiky. Své dotazy, náměty a připomínky zasílejte na místně a věcně příslušnou služebnu (www.policie.cz/kontakty). Komentář k videu či zpráva na YouTube nenahrazuje trestní oznámení, které můžete učinit na kterékoliv služebně Policie ČR. V naléhavých případech se vždy obracejte na nejbližší služebnu Policie ČR, případně využijte linku tísňového volání 158.Policie ČR
Add favorite
  • Subscribers
  • 123,000
  • -
  • Views
  • 57,500,678
  • 66,680 / d
  • Videos
  • 2,358
  • 16 Per Week