Huy Đức TV YouTube Channel Analytics Report - PLAYBOARD

Huy Đức xin kính chào qúy vị Lảnh Đạo Tinh Thần Qúy Tôn Giáo, Qúy Bậc Trưởng Thuợng, Qúy Chiến Hửu và Bằng Hửu anh chị em đến tham quan và ủng họ cho Huy Đức TV Channel . Để cho tin tức được đến với mọi người mọi nhà kính mong Qúy Ông bà và Anh Chị Em chia sẻ và thông báo cho bạn bè biết Channels của Huy Đức TV Xin Trân Trọng cảm ơn.Huy Đức TV
Add favorite
 • Subscribers
 • 164,000
 • -
 • Views
 • 38,802,401
 • 14,789 / d
 • Super Chat
 • $54,759
 • -
 • Videos
 • 2,127
 • 11 Per Week

Subscribers Rank

66,615th
Downward trend

Avg. Video Views

11,532
VERY LOW, 7% of subscribers

Live Streaming Stats

Highest Viewers

1,442
MIDDLE

Avg. Viewers

484
HIGH

Total Live Streams

1,606 Times
9 times a week

Today Revenue

$0
-

Yesterday Revenue

$0
-

Last 7 Days Revenue

$0
-

Total Revenue

$54,759
Chat | 3,080 Chats
$18 / Chat

Views growth rate

Latest videos

Keywords

Views

Subscribers

Description

Huy Đức xin kính chào qúy vị Lảnh Đạo Tinh Thần Qúy Tôn Giáo, Qúy Bậc Trưởng Thuợng, Qúy Chiến Hửu và Bằng Hửu anh chị em đến tham quan và ủng họ cho Huy Đức TV Channel .
Để cho tin tức được đến với mọi người mọi nhà kính mong Qúy Ông bà và Anh Chị Em chia sẻ và thông báo cho bạn bè biết Channels của Huy Đức TV
Xin Trân Trọng cảm ơn.