RTS Sajt - Zvanični kanal YouTube Channel Analytics Report - PLAYBOARD

Dobrodošli na Zvanični kanal RTS Sajt - Zvanični kanal Ovaj Kanal, kao i svi postavljeni video i audio zapisi na kanalu su u vlasništvu Javne medijske ustanove Radio-Televizije Srbije. Sav zaštićeni sadržaj, odnono muzika i video materijal će biti uklanjan sa ostalih YouTube kanala. Iz ovoga će biti izuzeti samo kanali koji od RTS dobiju specijalnu dozvolu. Za sve informacije o pravima na upload i pravima vlasništva snimaka: http://www.youtube.com/t/copyright_education/ info: copyrightyt@rts.rsRTS Sajt - Zvanični kanal
Add favorite
  • Subscribers
  • 150,000
  • -
  • Views
  • 124,704,718
  • 151,870 / d
  • Videos
  • 5,756
  • 18 Per Week