TV3MALAYSIA Official YouTube Channel Analytics Report - PLAYBOARD

Sejak penubuhannya pada tahun 1984, Sistem Televisyen Malaysia Berhad atau lebih dikenali sebagai TV3, stesen swasta siaran terestrial nombor satu di Malaysia telah berjaya mempertahankan kedudukannya sebagai stesen televisyen peneraju utama di negara ini dengan mendekati 32% audiens yang bersamaan dengan 16.4 juta penonton di seluruh Malaysia. TV3 memantapkan kedudukannya sebagai stesen televisyen peneraju utama negara ini dengan pelaburan berterusan dalam menyediakan program berkualiti bagi tiga segmen penonton utama -- Pasaran Massa, Wanita, Kanak-kanak dan Remaja dan juga dengan memperkenalkan konsep-konsep baru yang relevan kepada penonton dan situasi semasa.TV3MALAYSIA Official
Add favorite
  • Subscribers
  • 4,740,000
  • 10,000 / d
  • Views
  • 2,401,992,815
  • 1,350,958 / d
  • Videos
  • 14,877
  • 138 Per Week