RuppinTube YouTube Channel Analytics Report - PLAYBOARD

מרכז האקדמי רופין תופס מקום מרכזי בנוף המכללות בישראל, עם שיעור צמיחה מרשים ועם קהל בוגרים איכותי שמשולב בתפקידי מפתח במשק הישראלי. הרחק מהמולת העיר, בשני קמפוסים פסטורליים, רוחשת פעילות לימודית ומחקרית ענפה, בצד חיי חברה תוססים שמעניקים ללומדים חוויה סטודנטיאלית מהמעלה הראשונה. רופין הוא מוסד שמחבק ומטפח את תלמידיו ובוגריו ונבחר דרך קבע לאחד המקומות הראשונים במבחני שביעות רצון הנערכים בקרב כלל ציבור הסטודנטים בישראל. מאז הוקם ועד היום התפתחו במרכז האקדמי תארים ניהוליים ומקצועיים רבים ומגוונים, שבהן לומדים יותר כ- 5,000 סטודנטים. שכר הלימוד במרכז האקדמי הינו אוניברסיטאי.RuppinTube
Add favorite
  • Subscribers
  • 3,700
  • -
  • Views
  • 10,210,581
  • 17,822 / d
  • Videos
  • 51
  • 8 Per Week