DASMA SHQIPTARE 2017 YouTube Channel Analytics Report - PLAYBOARD

Astrology with us is uplifting, inspiring, true and energetic. Get your daily, weekly and monthly horoscope, your Astrology answers and other important astrology predictions. We specialize in astrological readings, birth chart analyzes, zodiac ratios and much more. We created this channel to support you all around the world. Astrologjia me ne është lartësuese, frymëzuese, e vertet dhe energjike. Merrni horoskopin tuaj ditor, javor dhe mujor, përgjigjet tuaja të Astrologjise dhe parashikime të tjera të rëndësishme të astrologjisë. Ne jemi të specializuar në leximet astrologjike, analizat e tabelës së lindjes, raportet e zodiakut dhe shume me teper. Ne krijuam këtë kanal për te ju mbeshtetur juve të gjithëve ne mbare boten.DASMA SHQIPTARE 2017
Add favorite
  • Subscribers
  • 78,600
  • -
  • Views
  • 41,798,889
  • 66,238 / d
  • Videos
  • 948
  • 9 Per Week

Super Chat Revenue

Today Revenue

US$0
-

Yesterday Revenue

US$0
-

Last 7 Days Revenue

US$0
-

Total Revenue

US$0
-

No Super Chat records in the last 30 days.
Learn more

  • Providing only data for the last 30 days.